Z I K O
Zaštitna i konfekcijska odjeća

           

 

    

Bosanski Njemački  Engleski Francuski

  

 

 

 

 

Osnovna strana

 

  ZIKO - preduzeće zaštitne odjeće i konfekcije

         

         Preduzeće  "ZIKO" DD  Zavidovići formirano je 1960 godine. 

         Upošljavalo je 672 radnika do sredine 1992 godine.

 

         Negativni efekti agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992-1995) uslovili su devastiranje

         dijela postojećih kapaciteta kao i odlazak dijela uposlenih u susjedne i evropske zemlje.

 

         Danas je u preduzeću uposleno 207 radnika.

 

         Preduzeće posjeduje proizvodne kapacitete u Zavidovićima i Docu .

  

 

 
O nama
Proizvodi
Slike
Kontaktirajte nas
 
 

2002 Ziko d.d.                        

Preporučujemo:   Internet Explorer  5.0 (min.),  rezolucija  800*600.